1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา (วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2562)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

3. ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ