1 ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาซื้อ

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุการเกษตร และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ