S 2899990 1

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพะของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุรจิตร วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ พร้อมได้เชิญ ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมวางยุทธศาสตร์แพะด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด>>