วันนี้ (เวลา 08.00 น.) นายเชาว์ เรืองสวัสดิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ ซีพีเอฟ ประเทศไทย และพนักงานในบริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบอาหารไก่ไข่ จำนวน 30 กระสอบ รวม 900 กิโลกรัม ให้ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงไก่ไข่) ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เกษตรและสหกรณ์ และปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบDSC 0110

DSC 0111

DSC 0125

DSC 0151