1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

2.ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ