aprilpic012

ได้รับมอบหมายจากนายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ตร่วมกับกลุ่มสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต

april012