april17

นายเทวิน แสวงสิน มอบหมายให้นายสุเพียบ ศรีรัตนประพันธ์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกลาง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกอำเภอถลาง เก็บตัวอย่างเลือดแพะให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจโรค