april15

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร เทศบาลตำบล เชิงทะเล และเทศบาลตำบลป่าคลอก ดำเนินการจับสุนัขจรจัด เหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวนสุนัขทั้งหมด 4 ตัว  เพื่อนำส่งเข้าบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ตต่อไป