april18

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่พบประชาชนด้วย