feb12

นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอกะทู้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย เทศบาลตำบลราไวย์ ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการควบคุมประชากรสัตว์ (ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงบำบัดน้ำเสีย ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข–แมว จำนวน 36 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 63 ตัว