feb13

นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นายกฤษฎ์ แก้วบุดดา ปศุสัตว์อำเภอถลาง ร่วมต้อนรับคณะครูนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต ได้มาทัศนศึกษาเรียนรู้กิจกรรมในฟาร์มเลี้ยงแพะบางโจ ของนายเลิศ สร้างเมือง 13/9 ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้ให้ความรู้ในกิจกรรมเลี้ยงแพะ ในแพะนมและแพะเนื้อสาธิตการรีดนมแพะ และให้เด็กๆลองรีดนมแพะ / ป้อนนมแพะ .. ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆและคณะครูอาจารย์เป็นอย่างมาก พร้อมนี้ได้ดื่มนมแพะพาสเจอร์ไรส์ จากฟาร์มสดๆ กันทุกคน