1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม 2565)

2. ใบสมัครสอบพนักงานราชการ

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (วันที่ประกาศ 22 สิงหาคม 2565)

4. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  (วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2565)