สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เปิดบริการทำหมัน น้องหมา -แมว ฟรี ทุกวันอังคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองคิว ได้ที่ 076-218596 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

S 2408570