ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563