1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/2565

2.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 1/2565