dec11

ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัดให้ นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต ออก swap ไก่ไข่ เพื่อตรวจโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็