feb9

นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นาย กฤษฎ์ แก้วบุดดา ปศุสัตว์อำเภอถลาง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ออกตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าของฟาร์มแพะบางโจของ นายเลิศ สร้างเมือง 13/9 ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ วิตามิน แร่ธาตุ ยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิ แก่ฟาร์มแพะ เพื่อใช้ในฟาร์มต่อไป