feb15


นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นายกฤษฎ์ แก้วบุดดา ปศุสัตว์อำเภอ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงสุนัขจรจัดเข้าทำลายทรัพย์สินในบ้านโครงการ the cape residence ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จากการตรวจสอบฯ ผู้ร้องเรียน น.ส.สุภาพร อุมะสะ ให้การว่า ได้มี สุนัขจรจัด ประมาณ 2-3 ตัว เข้ามาทำลายทรัพย์สินบ้านบริเวณหาด ในโครงการฯ และพาไปดูจุดเกิดเหตุ ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถลาง ได้ให้คำแนะนำในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) 2562 เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถลาง ยินดีให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือตามคำร้องฯ ทุกประการ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและ ณ วันที่ลงตรวจสอบนี้ฯ ได้มีการจับสุนัข 2 ตัวส่งให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ( Soi Dog ) เพื่อทำการผ่าตัดทำหมันและหาผู้อุปการะต่อไป
ณ เวลานี้ ไม่ปรากฏว่ามีสุนัขเข้ามาสร้างความเดือดร้อน และไม่พบสุนัขที่เหลือดังกล่าวอีก