1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

(วันที่ประกาศ 14 กรกฎาคม 2563)

2. แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
(วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2563)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลและนายสัตวแพทย์(วันที่ประกาศ 31 กรกฎาคม 2563) 

4. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลและนายสัตวแพทย์ (3 สิงหาคม 2563)