1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2563)

2. ใบสมัครสอบพนักงานราชการ

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลและนายสัตวแพทย์ (วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2563) 

4. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล และนายสัตวแพทย์

5. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล และนายสัตวแพทย์

6. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงาราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล และนายสัตวแพทย์