nov28

นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุเพียบ ศรีรัตนประพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอกะทู้ นายกฤษฎ์ แก้วบุดดา ปศุสัตว์อำเภอเมืองถลาง นายวงศพัทธ์ จันไชยยศ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดำเนินการจัดประชุมการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอกะทู้ อำเภอเมือง และอำเภอถลาง โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต