aprilpic011

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วม ออกตรวจการตั้งด่านช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน 4ด่านพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตโดยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราขการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้นำทีม