april06

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานเนื่องในวันปีใหม่ไทย 2565 โดย นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อวยพรและมอบพระเครื่องเป็นที่ระลึกให้เจ้าหน้าทุกคนด้วย