may11

  นายเทวิน แสวงสิน  ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายจากให้ ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต และพนักงานจ้างเหมาบริการ ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน ปากและเท้าเปื่อย และยาบำรุงในโค พื้นที่ตำบลราไวย์ เขตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต