may15

  นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2565 ณ พื้นที่ป่าเขาโต๊ะแซ๊ะ บริเวณหลัง วัดโฆษิตวิหาร โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน