may14

 นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอกะทู้ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม ณ ตลาดที่มีการจำหน่ายเนื้อโค ในพื้นที่อำเภอกะทู้ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 8