นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธาน

may16