นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์ จังหวัดภูเก็ต  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย  ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ตรวจการประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา  ในแพะ แกะ เพื่อรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

may17