nov8

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายสุเพียบ ศรีรัตนประพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอกะทู้รักษาการแทนปศุสัตว์อำเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการงานด้านเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ลงพื้นที่มอบวัคซีนและเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต