july06

นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์  ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ภูเก็ตยอร์ช เฮเว่น มารีน่า และเทศบาลตำบลเชิงทะเล มอบถุงยังชีพ แก่ควาญช้าง ที่ประสบปัญหา โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) จำนวน 11 ปาง ในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต