sep8

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวสาธินี นิรัติศัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ นายสมศักดิ์  เพียรกิจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตว และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการออกพื้นที่สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เพื่อขอคืนสถานภาพปลอดโรคแอฟริกาในม้า(AHS)จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ปีงบประมาณ 2565