sep10

 

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต  มอบหมายให้ นายสุทัศน์  นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมด้วย เทศบาลนครภูเก็ต ตรวจสอบ ข้อร้องเรียน กรณีสุนัขจรจัดไล่กัดผู้คนสัญจรไปมา และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า นักท่องเที่ยวได้ไปแหย่เล่น กับสุนัข จึงทำให้สุนัขเกิดความตกใจจึงไล่กัด  ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลสถานที่เขาโต๊ะแซะให้กล่าวตักเตือนผู้คนสัญจรไปมา และนักท่องเที่ยวเรื่องสุนัขดุ พร้อมทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะจัดทำป้ายเตือนระวังสุนัขดุ ณ เขาโต๊ะแซะ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อไป