sep13

นาย เทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และพนักงานจ้างเหมาบริการออกพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดม้าเพื่อตรวจกาฬโรคแอฟริกา ในม้า  (African horse sickness) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง