nov11

 นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายสุเพียบ ศรีรัตนประพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอกะทู้รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอถลางและเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่บ้านควนตาแท่น หมู่ที่1 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต